Ekonomický panel, Velká Británie

Tony Barber je evropským komentátorem pro Financial Times v Londýně. Do novin nastoupil v roce 1997, následně se stal vedoucím poboček Financial Times – v letech 1998 až 2002 ve Frankfurtu, 2002 až 2007 v Římě a 2007 až 2010 v Bruselu. Evropským redaktorem byl od roku 2010 do září 2018. Tony byl oceněn v roce 2012 Centrem solidarity v Gdaňsku medailí vděčnosti za uznání jeho práce na podporu svobody a demokracie v Polsku v 80. letech.

Svou kariéru zahájil v roce 1981 ve zpravodajské agentuře Reuters, kde působil jako zahraniční zpravodaj v New Yorku, Chicagu, ve Vídni, Varšavě, v Moskvě, Washingtonu (zpravodaj Ministerstva zahraničí) a v Bělehradu (vedoucí pobočky). Od roku 1990 do roku 1997 pracoval v londýnském The Independent, kde působil jako redaktor východní Evropy a redaktor Evropy.

Mezi hlavní světové události, o nichž informoval na místě konání, patří černobylská nehoda z roku 1986, sovětská okupace Afganistánu, pád komunistického režimu ve východní Evropě v roce 1989, válka v Jugoslávii, smrt papeže Jana Pavla II v roce 2005, dluhová krize eurozóny a katalánské separatistické snahy ve Španělsku v roce 2017.

Studoval v letech 1978 až 1981 na St John’s Collage na Oxfordské univerzitě, kde získal titul BA oboru moderní historie. Narodil se v roce 1960 v Londýně.