Úvodní slovo/ Česká republika

Šárka Prát je ředitelkou think-tanku Institut pro politiku a společnost. Specializuje se na migraci, transatlantické vztahy a ekonomická témata. V Institutu pro politiku a společnost je zodpovědná za vedení týmu, realizaci projektů a zajištění rozvoje institutu. Má na starosti komunikaci mezi think-tankem, politickými subjekty a dalšími partnerskými entitami.

Odborně se věnuje problematice socio-ekonomických dopadů migrace na pracovní trh. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných a akademických publikací a příspěvků na mezinárodních konferencích. V rámci doktorského studia se zabývala problematikou migrace a výsledky výzkumu byly publikovány na Web of Science. Mimo činnost v institutu byla v letech 2013-2014 vedoucí projektu Analýza potenciálu a obchodních vztahů mezi Latinskou Amerikou a Visegrádskou skupinou. Mezi další projekty, na kterých participovala, patří například Výzvy migrace a sociálně-ekonomické a politické reakce na regionální polarizaci ve střední a východní Evropě. Absolvovala řadu zahraničních stáží a praxí na Kypru, Korfu, Maltě a v Bruselu. Část studií strávila na zahraničních univerzitách v Mexiku a ve Francii. Je absolventkou Université Jean Moulin Lyon 3, kde získala magisterský diplom a absolventkou Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získala tituly Ing., MBA a Ph.D.
V roce 2020 byla Šárka zvolena členkou představenstva Evropského liberálního fóra, hlavního think-tanku ALDE, politické skupiny Evropského parlamentu.