PANEL A – Ekonomická dimenze

Světová ekonomika zažila jeden z nejzávažnějších propadů za celá desetiletí, a to zejména v důsledku nepřetržitých vln uzavírání hranic států a omezování pohybu jejich občanů. Kromě dopadů pandemie covid–19 byly transatlantické vztahy ovlivněny americkou politikou Donalda Trumpa charakterizovanou přístupem „Amerika na prvním místě“, dopady Brexitu a odlišnými přístupy EU a USA k Číně. V minulém roce se ekonomika Evropské unie propadla o téměř 7%, zatímco HDP Spojených států amerických kleslo o 3,5%. Obecně se předpokládá, že se ekonomika eurozóny vrátí do její předkrizové úrovně až v roce 2022. Jednání prezidenta Bidena naznačuje zájem Spojených států o znovuzapojení do dění v Evropě. Opatření, jako je posílení WTO, nebo uchování TTIP, poukazují na Bidenovu vůli napravit škody způsobené jeho předchůdcem. Navzdory Bidenovým snahám o obnovení transatlantického obchodního a investičního partnerství se však USA a EU budou muset shodnout na přístupu k Číně a pobrexitové Británii.

Způsobí samostatné obchodní dohody a odlišné strategické přístupy k Číně rozkol v zotavujících se vztazích Spojených států a Evropské unie? Zruší obě strany tarify přetrvávající z Trumpových obchodních válek? Jak budou EU a USA jednat s pobrexitovým Spojeným královstvím? Podaří se Bidenovi urovnat Trumpem poškozené transatlantické vztahy?

PANEL B – Politická dimenze

Joe Biden zdědil po Trumpově administrativě zemi plnou vnitřních rozkolů. Zdá se, že stranická nevraživost je na historickém maximu. Dění ve Spojených státech je navíc ovlivňované událostmi typu lednového útoku na Kapitol, BLM protesty, a všudypřítomnými dezinformacemi. Biden se snaží realizovat své přání navrátit Ameriku zpět do mezinárodního dění. Již během prvního dne v úřadu podepsal patnáct exekutivních příkazů zahrnujících opětovné zapojení Spojených států do Pařížské dohody či Světové zdravotnické organizace. Avizoval rovněž návrat k jaderné dohodě s Íránem, to se mu však zatím nepodařilo. EU Bidenovi situaci neulehčuje zejména ve vztahu k Číně. Nedávné rozhodnutí Evropské unie usilovat o unilaterální dohody s Čínou jde přímo proti přání Bidenovy administrativy, a může tak znamenat překážku v oživení transatlantických vztahů.

Budou Evropa a Spojené státy schopny rozšířit své partnerství nad rámec obchodních vztahů? Dojde ke spolupráci v oblasti nově vznikajících technologií? Dokáže se EU s USA dohodnout na regulačních mechanismech přijatelných pro obě strany?

PANEL C – Bezpečnostní dimenze

Koronavirová pandemie omezila ledacos, nikoliv však tradiční bezpečnostní hrozby. Mezi ty patří regionální ambice Číny, Ruskem šířené dezinformace a kybernetické útoky, regionální konflikty, terorismus, či vzestup pravicového extremismu. Kromě bezpečnostních rizik v Asii čelí Evropská unie také korupčnímu jednání podél svých hranic, které může ohrozit stabilitu migračních toků a bezpečnost žadatelů o azyl. Příslib prezidenta Bidena posílit NATO ujistil členské státy EU a NATO o závazku Spojených států vůči transatlantickým vztahům. I když je stále příliš brzy na zhodnocení skutečných dopadů Bidenovy politiky, jeho záměry a dosavadní kroky jsou slibné.

Bude politika návratu USA do mezinárodního dění dostatečně kompenzovat ztráty vzniklé během vlády Trumpovy administrativy? Podaří se USA a Evropě vytvořit vzájemně kompatibilní strategie pro vypořádání se s Čínou a Ruskem?