Online přenos 15. března, 10:00


Dní

Hodin

Minut

Sekund

Řečníci

O POŘADATELI

 

HOSTITEL KONFERENCE 

Institut pro politiku a společnost je think-tank, který svou činnost zahájil v říjnu 2014. Jeho posláním je kultivace českého politického a veřejného prostoru prostřednictvím hloubkové otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, která pojmenovává problémy a nabízí recepty pro jejich řešení formou mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických a společenských analýz dostupných celé české společnosti. Věříme, že otevřená diskuse je nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení politických a společenských problémů. Hlavními tématy, kterými se zabývá, jsou zahraniční a bezpečnostní politika, obrana, evropské záležitosti, ale i vzdělávání, školství, digitalizace, energetika, urbanismus, život ve městě i ve veřejném prostoru, otázky hodnot v politice i lidských práv u nás a ve světě. https://politikaspolecnost.cz/

ORGANIZÁTOR POLITICKÉHO PANELU

Evropské liberální fórum (ELF) je nadací a sítí think-tanků, které působí v rámci Evropských liberálních demokratů (ALDE). Hlavním posláním fóra je vydávaní publikací týkající se liberalismu a evropské veřejné politiky. Nadace také poskytuje prostor pro diskuzi ohledně evropské politiky a nabízí školení pro liberálně založené občany. Cílem je propagovat aktivní účast občanů v EU. Nadace je tvořena členy evropských think-thanků, politických nadací a institutů. Široká škála zaměření členů poskytuje nadaci dostatek znalostí a vědomostí a je stálým zdrojem inovací. Na oplátku poskytujeme našim členům příležitost spolupracovat na evropských projektech pod záštitou Evropského liberálního fóra. ELF funguje v celé Evropě i neevropských zemích. Mladistvá a dynamická povaha celé nadace umožňuje ELFu zastávat přední místo v podporovaní aktivní účasti občanů, jejich zapojování do evropského procesu a vytváření otevřené a svobodné Evropy. https://www.liberalforum.eu/

ORGANIZÁTOR EKONOMICKÉHO PANELU

Renew Europe je liberální proevropská frakce Evropského parlamentu, která se soustřeďuje na boj za svobodu, mír a občanská práva s důrazem na zajištění hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst. Mezi její priority v současné době patří digitální transformace, boj proti klimatické krizi, podpora zelené transformace a posílení postavení Evropy ve světě.  Zároveň věří, že nejlepší způsob, jak těchto cílů dosáhnout je skrze silnou a jednotnou Evropu, na jejímž formování a obnově se musí podílet především občané EU. Renew Europe je jednou z nejsilnějších frakcí v Evropském Parlamentu a zastává hodnoty demokracie, svobody a transparentnosti. https://www.reneweuropegroup.eu/  

 

 

PARTNEŘI KONFERENCE

Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu je německá liberální nadace s šedesátiletou tradicí. Podporuje hodnoty liberální demokracie, svobody a lidských práv ve více než šedesáti zemích po celém světě. Skrze vlastní projekty i projekty partnerů chce Nadace Friedricha Naumanna pro svobodu přispět k formování svobodnější budoucnosti. Nadace pomáhá rozvíjet demokratické struktury prostřednictvím podpory liberálních stran, neziskových organizací i talentovaných jednotlivců. Je založena na myšlence svobody jdoucí ruku v ruce se zodpovědností.https://www.freiheit.org/

Institut Republikon je liberální think-tanková organizace se sídlem v Budapešti. Institut je nezávislý na jakékoli politické straně, ale zavazuje se k demokratickým hodnotám, toleranci a budování otevřenější společnosti. Posláním Republikonu je formulovat nové myšlenky, nalézt způsoby, jak zvýšit popularitu hodnot liberální demokracie, lidských práv a tolerance a přispět k budoucí koalici mezi stranami, občanskými organizacemi a nevládními organizacemi kritizujícími autoritativní tendence viditelné v Maďarsku. Republikon navíc působí jako hlídací pes maďarské politiky. Cílem institutu je ovlivňovat veřejnou diskusi tím, že osvětluje fungování vlády a různých politických stran. Republikon se pravidelně podílí na výzkumu politických strategií a zaměřuje se na vytváření projektů, které přispívají k otevřenější, demokratické a svobodné společnosti. Institut Republikon je členem několika evropských organizací, které se zabývají otázkami v oblasti veřejné politiky. Rovněž se účastnil několika projektů na úrovni EU v různých oblastech, jako jsou menšiny, migrace, či ochrana lidských práv. http://republikon.hu/

 

Nadace Liberté! je think-tank a organizace občanské společnosti založena v roce 2007 v Polsku. Jednou z činností nadace je vydávání odborné, ideologické, společensko-politické publikace Liberté! Jejich posláním je organizace sociálního hnutí v Polsku založeného na kultivaci otevřené a angažované komunity, liberálních ekonomických myšlenek a evropské integrace. Hlavním cílem nadace je vytvořit v Polsku životaschopnou liberální alternativu k mainstreamovým populistickým postojům v podobě komplexní instituce, která bude schopna účinně ovlivňovat polské občany ve snaze dosáhnout liberální změny v zemi. https://liberte.pl


Hostitelem akce je Evropské liberální fórum (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost, Nadace Friedricha Naumanna a Institutu Republikon. Akce je kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.