Moderátorka/ Česká republika

Irena Krcháková začala svoji profesní kariéru v rozhlasové stanici, následně přešla do České televize. Svůj osobní zájem o dění na domácí politické scéně a v zahraničí se jí podařilo skloubit s prací v redakci zpravodajství. Tam působí už bezmála šest let. Má zkušenosti s vytvářením obsahu pro zpravodajství ČT24, a to jak za stolem, tak v terénu. Během svého působení v televizi byla součástí i kulturní redakce, kde se zaměřovala na klasickou hudbu.

Po absolvování studia médií s důrazem na sémiotiku a teorii komunikace dál rozvíjí svoje znalosti v oblasti mezioborové historické sociologie na FHS UK.