Bezpečnost zemí EU a hybridní hrozby
USA/Rusko

Vladislav Davidzon je šéfredaktorem Odessa Review a kritik evropské kultury pro Tablet Magazine. Jeho literární kritiky a reportáže se objevují v Bookforum, The Forward,  The New York Observer, World Policy Journal, Foreign Policy Magazine a v Atlanticist Atlantické rady.
Davidzon obdržel titul z lidských práv v programu EMA v Benátkách. Často dělá reportáže z východní Evropy, Francie a Ukrajiny. Dříve byl pařížským zpravodajem pro kanál Ukraine Today.