Budoucnost eurozóny
Nizozemsko

Po absolvování oboru ekonomie na univerzitě Erasmus v Rotterdamu zastával velvyslanec Klompenhouwer dlouhou kariéru v nizozemské diplomatické službě. Začínal na ministerstvu zahraničních věcí v Haagu, kde pracoval na ekonomické a měnové integraci, po které byl vyslán do OSN, NATO a EU. Jako velvyslanec reprezentoval Nizozemsko v bývalé Jugoslávii a na Ukrajině, předtím než byl jmenován velvyslancem v České republice.