Budoucnost eurozóny
Maďarsko

Péter Balázs vystudoval, získal doktorát a habilitoval se na Ekonomické fakultě v Budapešti (dnes Univerzita Corvinus). Je doktorem Maďarské akademie věd. Souběžně s jeho vládní a diplomatickou kariérou učil a dělal výzkum. V roce 2000 byl jmenován jako profesor na Univerzitě Corvinus a v roce 2005 začal působit jako profesor na plný úvazek na Středoevropské univerzitě v Budapešti (CEU). Pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích a univerzitách v anglickém, francouzském, německém a maďarském jazyce.

Po roce 1990 se několikrát připojil k vládě a diplomatické službě v Maďarsku. Byl státním tajemníkem pro průmysl a obchod (1992-1993) a státním tajemníkem pro evropskou integraci (2002-2003). Byl jmenován jako velvyslanec v Dánsku (1994-1996), v Německu (1997-2000) a v EU v Bruselu (2003-2004). V letech 2009-2010 byl ministrem zahraničních věcí Maďarské republiky.

Profesor Balázs získal řadu zkušeností z různých pozic, které vykonával v rámci EU. Byl zástupcem vlády Maďarska v Evropském konventu, který připravil ústavní smlouvu, která se stala po několika změnách Lisabonskou smlouvou. V roce 2004 byl jmenován prvním maďarským členem Evropské komise odpovědným za regionální politiku. Na pozvání Evropské komise koordinuje prioritní projekty transevropské dopravní sítě.

Profesor Balázs je držitelem titulu Jean Monnet Chair. Jeho výzkumná činnost se soustřeďuje na zahraniční politiku EU a problémy opožděné modernizace a evropské integrace východní části kontinentu. Věnuje se také analýze otázek evropského a globálního řízení včetně budoucnosti evropských institucí. V CEU vyučuje dva semináře: Rozšíření a politika sousedství EU (podzimní semestr) a Evropské řízení (zimní semestr). V roce 2005 založil a řídí Centrum CEU pro studie o rozšiřování EU (CENS). Publikoval několik knih, kapitol v knihách a články.

Profesor Balázs dostal 21. února 2016 cenu Dr. Jean Mayer Global Citizenship Award od Tuftsovej univerzity a Institutu pro globální vůdcovství ,,v uznání své bezúhonnosti a hodnoty jako ministra zahraničí, povzbuzováním respektu k humanitárním hodnotám a právnímu státu a boje proti diskriminaci.“