Institucionální výzvy pro EU
Česká republika

Ivo Šlosarčík je profesorem Evropských integračních studií a držitelem titulu Jean Monnet Chair pro oblast práva EU na Karlově univerzitě. Byl členem vládních poradních orgánů pro Evropskou ústavní smlouvu a předsednictví Rady EU v roce 2009. Oblast výzkumu Iva Šlosarčíka zahrnuje prosazování norem v EU, spolupráci EU v oblasti unijni soudní a policejní spoluprace a europeizaci národních politických, správních a justičních struktur. V současnosti Ivo Šlosarčík pracuje na monografii o europeizaci české státní správy v letech 2004- 2016.