VIP TALK I
Česká republika

Pavla Novotná vystudovala Právnickou a Filozofickou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2017 působí jako ředitelka Odboru azylové a migrační politiky na Ministerstvu vnitra České republiky.  V rámci tohoto ministerstva zastávala před rokem 2017 nejrůznější pozice. V letech 2016-2017 byla pověřená zastupováním ředitele na odboru mezinárodní spolupráce a EU. Dlouhodobě působila jako vedoucí na oddělení koncepce a analýz (2009-2017) a na oddělení zahraničních vztahů a informací o zemích původu (2006-2007), kde předtím zastávala i funkci referentky (2005-2006).