Bezpečnost zemí EU a hybridní hrozby
Estónsko

Dmitrij Teperik byl jmenován výkonným ředitelem Mezinárodního centra pro obranu a bezpečnost (ICDS) v lednu 2016.  

V letech 2007-2015 působil na estonském ministerstvu obrany, kde byl pověřen výzkumem v oblasti obrany, průmyslem a rozvojem, sloužil jako estonský národní koordinátor v Organizace NATO pro vědu a techniku a podporoval úlohu Estonska v projektech bezpečnostní spolupráce v Evropské komisi a v Evropské obranné agentuře (EDA).  

Dmitri vedl zahájení rozvojového programu týkajícího se bezpečnosti, zaměřeného na mladé etnické Rusy v Estonsku nazvaný Sinu Riigi Kaitse (Obrana vaší země), jehož hlavním cílem bylo posílit sociální soudržnost podporou rozvoje estonské národní identity mezi rusky mluvícími mladými lidmi. Později se ujal vedení a realizace výzkumných aktivit, studií a projektů v Národním centru pro obranné a bezpečnostní povědomí.  

Dmitri je držitelem diplomu MS z univerzity v Tartu, absolvoval různé stáže v zahraničí včetně Vilniuské univerzity a ústředí NATO a zúčastnil se různých kurzů odborné přípravy v oblasti bezpečnosti v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Gruzii, Belgii, Německu, Francii, Španělsku, Nizozemsku, USA a Kanadě, stejně jako v NATO a v EU.  

V současnosti Dmitri vede mezinárodní výzkumné projekty a aktivity zaměřené na informační a psychologickou odolnost a zkoumá vnímání nepřátelské ideologie ze strany populace, škodlivý vliv a toxickou propagandu z hlediska komplexní národní obrany. Mezi klíčová témata, která zkoumá, patří faktory přispívajíci k národní odolnosti, situační osvěta v informačním prostředí a roli sociálních médií, jakož i vzájemné závislosti mezi komunikací a chováním. Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří pobaltské státy, Ukrajina a některé východoevropské země.