Budoucnost eurozóny
Česká republika

V roce 1978 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a až do roku 1992 pracoval jako výzkumný pracovník Ekonomického ústavu ČSAV. Poté přešel do Státní banky československé na pozici zástupce ředitele Institutu ekonomie. V letech 1996-1998 působil jako poradce guvernéra České národní banky a krátce i jako poradce předsedy vlády ČR. V období 1999-2005 zastával funkci viceguvernéra ČNB, s níž byla spojena pozice alternujícího guvernéra ve Světové bance. Od června 2005 přednáší na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy problematiku finančních trhů, podnikových financí a evropské ekonomické integrace. Je vedoucím Katedry makroekonomie a ekonometrie a zodpovídá za magisterský program ekonomického studia. V březnu 2007 byl vládou ČR jmenován Národním koordinátorem zavedení eura v ČR. Odborné vzdělání si doplňoval studijními pobyty na London School of Economics, University of Warwick, a ve Federal Reserve Bank of Kansas City. Jeho vědecko-pedagogická činnost byla v roce 2012 oceněna získáním titulu profesor pro obor ekonomické teorie.