Bezpečnostní panel / Polsko

Robert Pszczel je Senior Fellow v nadaci Casmir Pulaski ve Varšavě.V letech 1990-99 byl diplomatem polského MZV, expertem na bezpečnostní politiku a multilaterální instituce (OBSE, NATO, EU, ZEU). Od roku 1993 působil v Bruselu – podílel se mimo jiné na založení Stálé polské mise do NATO, byl také člen polského týmu při vstupu do NATO. V roce 1999 nastoupil do Mezinárodního štábu – Divize veřejné diplomacie – na velitelství NATO (jako tiskový a vysoký informační důstojník, několik let řídil jediný ruskojazyčný videoblog s názvem „Přímo z NATO“). V letech 2010-2015 byl Robert Pszczel ředitelem Informační kanceláře NATO v Moskvě. Je autorem publikací zaměřených na mezinárodní bezpečnost, strategickou komunikaci a Rusko. Od roku 2021, po odchodu z NATO, začal spolupracovat s mnoha výzkumnými ústavy v Polsku i v zahraničí (včetně PISM, Nizozemského institutu mezinárodních vztahů Clingendael, The Martens Center, RUSI). Již více než 25 let aktivně komentuje zahraniční dění v polských a mezinárodních médiích (v polském,anglickém a ruském jazyce).