Bezpečnostní panel / Česká republika

Roman Máca pracuje jako analytik v Institutu pro politiku a společnost. Vystudoval obor Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Roman se odborně zabývá mezinárodními tématy souvisejícími s obranou a bezpečností, zejména hybridními hrozbami. Pracoval na regionálních, národních i mezinárodních projektech. Roman je autorem řady článků a vystoupení na konferencích. Často navštěvuje Ukrajinu, kde je aktivní v projektech na podporu občanské společnosti.