Bezpečnostní panel / Nizozemsko

Joanna van der Merwe je členkou inciativy Defense Tech, Center for Eureopan Policy Analysis (CEPA). Joanna získala magisterský titul v oboru Mezinárodní vztahy a globální konflikty v moderní době a bakalářský titul v oboru mezinárodních studií na Leiden University. Joanna je v současnosti hlavní politickou poradkyní Centra pro inovace na Leiden University a členkou Mezinárodního strategického fóra pořádaného Schmidt Futures a Evropskou radou pro zahraniční vztahy. Svůj výzkum provedla ve spolupráci s Land Warfare Center nizozemského ministerstva obrany se zaměřením na umělou inteligenci a budoucnost boje. Tento výzkum vycházel z její předchozích zkušeností v nizozemské armádě, kde sledovala obsáhlá data na budoucím bojišti. Pracovala také na systémech včasného varování pro masová zvěrstva v rámci Signal Program on Human Security and Technology na Harvard Humanitarian Initiative. Nadále také probírá témata umělé inteligence v kontextech, jako je tvorba politik a budoucnost válčení a obrany.