Hlavní řečník/ USA

Jan Surotchak působí jako vrchní ředitel pro transatlantickou strategii na Mezinárodním republikánském institutu (IRI – International Republican Institute) , kde pracuje již od roku 1994. Surotchak dohlíží na regionální plánování, které se zaměřuje na klíčové hrozby aliancí demokratických společností v transatlantickém prostoru. Je rovněž vedoucím pracovníkem IRI ve vztazích s politickými stranami Evropského parlamentu, zejména s Aliancí konzervativců a reformistů pro Evropu (ACRE), Aliancí liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), Evropskou lidovou stranou (EPP), s jejich členskými organizacemi a také s Mezinárodní demokratickou unií (International Democrat Union – IDU). V letech 2013 až 2018 byl Surotchak regionálním ředitelem IRI pro Evropu a řídil plánování vztahů s pobaltskými zeměmi, státy střední a jihovýchodní Evropy a Tureckem. Mimo jiné ale také usiloval o partnerské vztahy v západní Evropě a institucemi Evropské unie. V roce 1984 získal bakalářský titul v oboru mezinárodních vztahů na Lehigh University v Bethlehem v Pensylvánii, následně v roce 1987 obdržel magisterský titul v oboru práva a diplomacie na Fletcher School of Law and Diplomacy.