Ekonomický panel / Česká republika

Narozen 21. srpna 1980 v Kyjově. Vystudoval mezinárodní obchod, mezinárodní politiku a diplomacii na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Později absolvoval mezinárodní program v oblasti managementu veřejné správy, regionálního rozvoje a programů EU na Ecole Nationale D ́Administration ve Štrasburku a v Paříži.

V letech 2003–2010 působil na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze v sekci ekonomických vztahů a na ZÚ v Ottawě, kde řídil úsek ekonomické diplomacie. V letech 2007 – 2009 se pro Úřad vlády věnoval předsednictví ČR v EU, kde se zabýval oblastí bezpečnosti, dopravy a koordinace s rezorty. Od roku 2010 na Ministerstvu obrany ČR řídil kancelář 1. náměstka obrany a později zastupoval ČR při Evropské obranné agentuře. Od května 2013 působil coby poradce a následně jako asistent poslankyně EP Dity Charanzové v Evropském parlamentu.