Politický panel, Česká republika

Tomáš Petříček je členem České strany sociálně demokratické (ČSSD) a v současnosti zastává post ministra zahraničních věcí České republiky. V minulosti působil jako náměstek ministra zahraničních věcí České republiky a byl zodpovědný za celkové politické a strategické cíle ministerstva zahraničí nebo jako náměstek ministra sociálních věcí České republiky.
Před nástupem do vlády byl pan Petříček vrchním poradcem v Evropském parlamentu. V minulosti byl zastupitelem Hl. m. Prahy a rovněž přednášel v oblasti mezinárodní politické ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Tomáš Petříček je držitelem doktorského titulu v oboru mezinárodních vztahů. Hovoří plynule anglicky a francouzsky.