Závěrečné slovo, USA

Milda Matačiūnaitė-Boyce je ředitelkou oddělení Transatlantic Leadership, Center for European Policy Analysis (CEPA), kde vede transatlantické partnerské programy posilující snahu organizace utvářet novou generaci silných lídrů opírajících se o transatlantické hodnoty a principy. Zaměřuje se především na veřejnou diplomacii, strategickou komunikaci, transatlantické vztahy a bezpečnostní a zahraniční politiku Pobaltí. Má vystudovaný bakalářský program v oblasti politologie a další v ruském jazyce s důrazem na mezinárodní vztahy z univerzity Tennessee. Dále studovala komunikaci a informační vědu na Vilniuské univerzitě v Litvě. Pracovala také na Litevské ambasádě ve Washingtonu. Mluví plynně litevsky, rusky a odborně francouzsky.