Bezpečnostní panel, Česká republika

Susan Corkeová je vedoucí představitelkou mezinárodních záležitostí, obhájkyní demokracie a bývalou úřednicí na Ministerstvu zahraničí, kde za dvě desetiletí prokázala výsledky v oblasti tvorby zásad, program-managementu a diplomacie. V současné době je vedoucí a výkonnou ředitelkou dvoustranické Pracovní skupiny pro transatlantické vztahy (TDWG) ve spolupráci s German Marshall fond Spojených států (GMF). V této roli vede strategické iniciativy široké respektované dvoustranné koalice odborníků a volených úředníků pro prosazování zásad, legislativ, financování a advokacie na obranu demokracie. Dvakrát týdně bývá, s bývalým korespondentem NPR, Gregem Feiferem, co-hostem v podcastu The Cable, veřejnoprávním kanálem pro diskusi o hrozbách demokracie. Byla hostujícím lektorem na špičkových amerických a evropských univerzitách, kde přednášela o podpoře demokracie. Předchozí neziskové vedoucí pozice zahrnovaly post ředitelky boje proti antisemitismu a extremismu v Human Rights First a ředitelky programů pro Evropu, Eurasii a jihovýchodní Asii ve Freedom House. Byla pravidelným komentátorem v amerických a evropských médiích, napsala a publikovala řadu reportů a článků na otázky zahraniční politiky a demokracie a mnohokrát svědčila v Capitol Hill, kde svědčila o naléhavých otázkách lidských práv. Susan zastávala vedoucí pozice na americkém ministerstvu zahraničí, za které získala ocenění Superior and Meritorious Honor; v poslední době působila na Úřadu pro demokracii, lidská práva a práci (DRL).
Působila také na americké ambasádě v Moskvě, na velvyslanectví USA v Praze a na Úřadu pro veřejné záležitosti na pozici vrcholné manažerky. Susan založila a vedla Americký institut zahraniční politiky na Univerzitě George Washingtona. Pracuje jako místopředsedkyně představenstva Ascend International, členka poradního sboru Reves International Center na Univerzitě Williama a Mary a jako vedoucí bezpečnostní pracovnice v projektu Truman. Susan má magisterský titul v oboru Mezinárodních záležitostí z Elliott School of International Affairs na Univerzitě George Washingtona a bakalářský titul z Univerzity Williama a Mary ve Virginii.