Online přenos 15. března, 10:00


Dní

Hodin

Minut

Sekund

Řečníci

Partneři

Generální mediální partner

2017

Partneři

2017 2017 2017

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST

Institut pro politiku a společnost je think-tank, který svou činnost zahájil v říjnu 2014. Jeho posláním je kultivace českého politického a veřejného prostoru prostřednictvím hloubkové otevřené diskuse a  vytvoření živé platformy, která pojmenovává problémy a  nabízí recepty pro jejich řešení formou mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických a společenských analýz dostupných celé české společnosti. Věříme, že otevřená diskuse je nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení politických a společenských problémů. Hlavními tématy, kterými se zabývá, jsou zahraniční a  bezpečnostní politika, obrana, evropské záležitosti, ale i vzdělávání, školství, digitalizace, energetika, urbanismus, život ve městě i ve veřejném prostoru, otázky hodnot v politice i lidských práv u nás a ve světě.