Bezpečnostní panel / Portugalsko

J. E. Luís de Almeida Sampaio, narozený v roce 1957 v Portu, je významný diplomat, který v roce 1982 vystudoval práva na univerzitě v Coimbře. Do diplomatických služeb nastoupil v roce 1983 a jeho kariéra byla charakterizována klíčovými funkcemi, jako je zástupce ředitele soukromé kanceláře generálního tajemníka NATO (1990-1993) a diplomatický poradce portugalského komisaře EK (1995-1998). Pan Sampaio prokázal diplomatické schopnosti jako politický poradce NATO v Bosně a Hercegovině (1998-1999) a působil jako ministerský poradce v angolské Luandě (1999-2002). Byl také prezidentem Portugalského institutu pro rozvojovou spolupráci (2003-2004). Následovaly velvyslanecké posty, mimo jiné v Alžíru (2004-2008), Bělehradě (2008-2012) a Berlíně (2012-2015). Jako velvyslanec, stálý představitel Portugalska při NATO (2015-2019), hrál zásadní roli při zastupování zájmů Portugalska v rámci aliance. Od prosince 2019 působí jako velvyslanec v Praze a přináší do diplomatických aktivit bohaté zkušenosti. Jeho kariéra podtrhuje oddanost mezinárodní spolupráci, multilateralismu a orientaci ve složitých diplomatických situacích.