Bezpečnostní panel / Česká republika

Robert Králíček v současné době pracuje jako Poslanec Parlamentu České republiky. Je členem Výboru pro bezpečnost a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. V oblasti ICT působí na různých obchodních a marketingových pozicích více než 20 let. Má odborné znalosti o mezinárodních trzích v oblasti ICT se zaměřením na prodej, marketing, strategii a plánování. Své zkušenosti získal rovněž jako manažer nepřímého prodeje, zabýval se řízením velkých IT obchodních partnerů, tvorbou prodejních a marketingových strategií a poradenstvím. Od roku 2014 se věnuje komunální politice, kde je členem zastupitelstva na městské části Praha 4, členem komise ICT Magistrátu hlavního města Prahy a zabývá se též oblastí Smart Cities, kdy působil na pozici člena představenstva ve společnosti Operator ICT a. s..