Ekonomický panel / Dánsko

Jacob Funk Kirkegaard je od září 2020 nerezidentním vedoucím pracovníkem Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku (PIIE) a rezidentním vedoucím pracovníkem German Marshall Fund of the United States (GMF) v oddělení v  Bruselu. Jacob dále na podzim 2022 nastoupil do soukromé společnosti 22V, která se zabývá výzkumem finančních trhů v New Yorku,jako vedoucí evropského výzkumu. S PIIE je spojen od roku 2002 a od roku 2013 byl rezidentním seniorním pracovníkem. Před nástupem do PIIE pracoval na dánském ministerstvu obrany, ve strukturách OSN v Iráku a v soukromém finančním sektoru. Je autorem, spoluautorem nebo spolueditorem knih Transatlantic Economic Challenges in an Era of Growing Multipolarity (2012), US Pension Reform: Lessons from Other Countries (2009), The Accelerating Decline in America’s High-Skilled Workforce: Implications for Immigration Policy (2007) and Transforming the European Economy (2004). Je absolventem Speciální školy zpravodajství a lingvistiky dánské armády v hodnosti nadporučíka, absolventem Aarhuské univerzity v dánském Aarhusu, Kolumbijské univerzity v New Yorku a získal doktorát z politické ekonomie na Škole moderních mezinárodních studií Univerzity Johnse Hopkinse. Jacob často vystupuje ve světových médiích a jeho současný výzkum se zaměřuje na evropské ekonomiky a reformy, transatlantické ekonomické a politické vztahy, efektivní strategie dekarbonizace, dlouhodobé vyhlídky hospodářského růstu Číny, imigraci, trendy a odhady přímých zahraničních investic, penzijní systémy, demografii, offshoring a vliv informačních technologií na produktivitu.