Moderátor celé konference / Česká republika

Filip Lukeš vystudoval obor mezinárodní vztahy se zaměřením na anglosaské země na Západočeské univerzitě v Plzni. V současné době pokračuje v magisterském studiu mezinárodních vztahů se specializací na bezpečnostní studia a absolvuje Robinson Martin Security Scholars Academy. Současně pracuje v Institutu pro politiku a společnost, kde moderuje debaty a rozhovory, podílí se na organizaci mezinárodních konferencí a zpracovává analýzy a reporty.