Moderátor panelu Výzvy pro transatlantické vztahy - politická dimenze
Švédsko

Olle Schmidt byl členem Evropského parlamentu v letech 1999-2004 a 2006-2014. Vedl delegaci v Evropském parlamentu za švédskou liberální stranu, Liberalerna.
Olle Schmidt byl v Evropském parlamentu členem Hospodářského a měnového výboru, náhradníkem Výboru pro ochranu spotřebitele a vnitřní trh a Výboru pro rozpočtovou kontrolu, členem Zvláštního výboru pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní špinavých peněz, člen Zvláštního výboru pro finanční, hospodářskou a sociální krizi a člen Delegace Evropského parlamentu v ACP-EU Joint Parliamentary Assembly. Od roku 2013 do roku 2015 byl viceprezidentem strany ALDE. Byl přímo zvoleným členem tří politických úrovní ve Švédsku: Národní parlament, Regionální parlament Skåne a Městská rada v Malmö.  Olle Schmidt byl členem vedení Liberální strany v letech 2007–2014. V současné Olle Schmidt zastává funkci druhého viceprezidenta Evropského liberálního fóra (ELF), liberální nadace a think-tank strany ALDE. Je také konzultantem Hume Brophy, specializujícího se na finanční služby.