PANEL A – Ekonomická dimenze

Pod vedením Trumpové administrativy usilovali Spojené státy americké o vytvoření „férovějších“ obchodních dohod s ostatními zeměmi. Na základě toho USA schválili a zavedli tarify, kvůli následné implementaci vznikly obchodní války. Právě kvůli tomu vzrostlo napětí mezi USA a EU, zvláště co se týká zemědělských, automobilových a leteckých tarifů.

Jak tyto dohody ovlivní různá odvětví hospodářství a obchodu mezi USA a Evropou? Jak tyto spory ovlivní obchodní deficity a nadbytky?

PANEL B – Politická dimenze

Vzkříšení nacionalismu vytvořilo politickou situaci, která přinesla krizi v oblastech mezinárodní spolupráce a pokusech o integraci. Jedním z takových příkladů je hnutí „America first“ prezidenta Donalda Trumpa. Země se kvůli tomu vzdali snah o udržení mezinárodního pořádku a upřednostnili své vlastní zájmy. Ve svém úsilí jsou často velmi agresivní, což můžeme pozorovat například v obchodních válkách s Amerikou. Dalším příkladem odmítání mezinárodních struktur je Brexit, který také způsobil problémy při udržování spolupráce přes Atlantik.

Je politický systém, který byl vytvořen po druhé světové válce u konce? Jak mohou politici podporovat mezinárodní spolupráci? Je poválečný přístup vyšší integrace u konce, nebo se jenom transformuje?

PANEL C – Bezpečnostní dimenze

Za vznik systému transatlantické bezpečnosti považujeme konec druhé světové války. Během období studené války bylo hlavním zájmem USA bojovat proti komunistickým režimům Sovětského svazu a jeho spojencům. Zatímco dnes se bezpečnostní strategie orientuje na Asii, zejména na Čínu. To učinilo transatlantickou spolupráci menší prioritou. Do popředí se dostává volání po evropské armádě, která by snížila bezpečnostní závislost na USA. Státy východní Evropy (pobaltské státy, Polsko) stále vidí v USA hlavního garanta a partnera v bezpečnostních otázkách. V současné době se však stále častěji objevuji sporné otázky mezi Spojenými státy a ostatními členy Severoatlantické smlouvy, které zahrnují především stížnosti ze strany USA o jejich nedostatečném plnění finančních závazků. Další oblastí sporu je vojenské vybavení, jelikož Spojené státy chtějí své prodat a Evropa na druhé straně, chce sehrávat větší roli při vývoji vojenského vybavení a stát se konkurenceschopnější. Nové hrozby dnešní společnosti odkazuji na změnu strategií a nutnost většího sjednocení. I to vytváří napětí mezi dlouholetými spojenci a ohrožuje současné uspořádání transatlantického partnerství.

Je NATO stále jednotné a připravené jednat jako jeden aktér? Je NATO stále efektivní aliancí? Jak budou obchodní války uvnitř vojenského průmyslu ovlivňovat transatlantickou spolupráci?