Moderátorka VIP TALK II
Česká republika

Vystudovala politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Již během studií se specializovala na volební studia a politický marketing. V roce 2017 ukončila postgraduální studium tamtéž se zaměřením na komparativní politologii a českou politiku.
Absolvovala řadu stáží a praxí, např. v organizacích KohoVolit.eu a Demagog.cz, byla rovněž externí spolupracovnicí Institutu politického marketingu a Campaigns.cz. Spolupracovala na přípravě volebních kampaní hnutí ANO 2011 či slovenské Sloboda a Solidarita. Na analytických pozicích spolupracovala na mezinárodních projektech v Německu, Srbsku, Bulharsku a dalších zemích. Externě spolupracuje s Institutem pro politiku a společnost.

Působila jako tisková mluvčí na Úřadu městské částí Praha 8. V současné době přednáší jako externistka na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.