Výzvy pro transatlantické vztahy - ekonomická dimenze
USA

Chris Boyer je viceprezidentem pro strategický výzkum a komunikaci ve společnosti AT&T Services, Inc., kde je zodpovědný za vývoj a implementaci strategicko-politických komu-nikačních iniciativ založených na strategických politikách společnosti AT&T s příslušnými národními nebo regionálními partnery. Pan Boyer je také zodpovědný za kontakt společnosti AT&T v záležitostech národní bezpečnosti s několika federálními agenturami, včetně Ministerstva vnitřní bezpečnosti, Národní telekomunikační a informační správy, Národního institutu pro normy a technologie, Ministerstva zahraničí, Federální komise pro komunikaci a Bílým důmem. Je také bývalým předsedou Information Security and Privacy Advisory Board. Pan Boyer předtím byl součástí globální organizace pro veřejnou politiku společnosti AT&T.Vedl politiku high-tech komunit společnosti AT&T ze Silicon Valley a zastával pozice v oblasti veřejné politiky společnosti, plánování a konstrukce sítě, marketingu produktů a síťových služeb.