Panel B: Rozpolcená Unie: Quo Vadis, Evropo?
Česká republika

Lubor Lacina je profesorem ekonomie na Mendelově univerzitě v Brně. Je  předsedou projektu Jean Monnet v ekonomických studiích a ředitelem střediska Jean Monnet Centre for Excellence. Je ředitelem think-tanku Mendelova Evropského centra, autorem nebo editorem  několika monografií o evropské hospodářské a politické integraci. Je šéfredaktorem řady politických dokumentů, které poskytují návrhy na další proces prohloubení hospodářské a politické integrace v EU.