Panel B: Rozpolcená Unie: Quo Vadis, Evropo?
Německo

Dr. Christoph Israng, který je kariérním diplomatem a od srpna 2017 velvyslancem Spolkové republiky Německo v České republice, se připojil k německé zahraniční službě v roce 1997. Mimo jiné zastupoval Německo v Organizaci pro zákaz chemických zbraní a byl poradcem německé kancléřky Angely Merkel. V minulosti působil jako vedoucí divize Federálního ministerstva zahraničí, poradce pro zahraniční politiku v Bundestagu či jako velvyslanec na zahraničních misích v Sarajevu, Istanbulu a v Petrohradě. Dr. Christoph Israng své doktorské studium v oboru ekonomické geografie absolvoval na prestižní univerzitě v německém Bonnu. V neposlední řadě je držitelem hodnosti podplukovníka, díky jeho působení v letectvu.