Bezpečnostní panel / Estonsko

Jako diplomat (velvyslanec), zaměstnanec ministerstva obrany a vědecký pracovník se pan Stoicescu od obnovení nezávislosti Estonska v srpnu 1991 aktivně podílí na zahraniční, bezpečnostní a obranné politice. Sdílí liberální, vlastenecké a inovativní postoje.