Bezpečnostní panel / Maďarsko

Dorka Takácsy je výzkumnou pracovnicí Centra pro euroatlantickou integraci a demokracii (CEID), která se zaměřuje na dezinformace, a je také hostující spolupracovnicí German Marshall Fund of the United States. Pokračuje v doktorandském studiu na Korvínově univerzitě v Budapešti, kde se věnuje širšímu tématu ruských domácích dezinformací o Západě.
Studovala na bruselské manažerské škole ICHEC, na Puškinově státním jazykovém institutu v Moskvě, na George Mason University ve Washingtonu a na Středoevropské univerzitě. Pracovala v Evropském parlamentu, v Institutu pro výzkum politiky a politického kapitálu a na Národní univerzitě obrany ve Washingtonu.