Ekonomický panel / Polsko

Mateusz M. Piotrowski je vedoucím analytikem pro americkou politiku a transatlantické vztahy ve společnosti Mezinárodního bezpečnostního programu Polského institutu mezinárodních vztahů (PISM). Jeho výzkum zahrnuje témata týkající se domácích záležitostí Spojených států a zahraničních a bezpečnostních otázek. Mimo jiné se věnuje transatlantické spolupráci v rámci NATO a EU, bilaterálními vztahy a bezpečnostní politice.
Dále se také zabývá vztahy mezi nejvýznamnějšími spojenci a partnery v Evropě a dalších regionech a přístupem USA k vybraným oblastem mezinárodní spolupráce. Před nástupem do PISM v roce 2018 absolvoval stáž na Velvyslanectví Polské republiky ve Washingtonu, D.C., Polském úřadu pro národní bezpečnost a v Evropském parlamentu. Je kandidátem doktorského studia v oboru politologie.