Konference Výzvy pro transatlantické vztahy

10:00 - 10:10 Úvodní slovo
Šárka Shoup Členka správní rady, Evropské liberální fórum (Česká republika)
Jan Macháček Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)
10:10 - 10:30 Hlavní řečníci
Timmy Dooley Spolupředseda, strana ALDE (Irská republika)
Karel Havlíček Místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (Česká republika)
10:30 - 11:50 Ekonomický panel: EU - US ekonomické vztahy: na pokraji dotační války
Sigrid Kaag Ministryně financí a místopředsedkyně vlády, Ministerstvo financí (Nizozemí)
Weston Stacey Výkonný ředitel, Americká obchodní komora v ČR (USA)
Karel Lannoo Výkonný ředitel, Centrum pro evropská politická studia (Belgie)
Jan Macháček Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost (Česká republika)
Moderátor: Mateusz M. Piotrowski Hlavní analytik pro politiku USA a transatlantické vztahy, Polský institut mezinárodních vztahů (Polsko)
11:50 - 12:30 Oběd
12:30 - 13:50 Politický panel: EU – US politické vztahy: geopolitičtí partneři s odchylnými tendencemi
Jeffrey Gedmin Zastupující předseda, Rádio Svobodná Evropa (USA)
Liisa-Ly Pakosta Předsedkyně, Parlamentní výbor pro záležitosti Evropské unie (Estonsko)
Stephen B. Long Docent, University of Richmond (USA)
Lars-André Richter Projektový ředitel pro střední Evropu a pobaltské státy, Nadace Friedricha-Naumanna (Německo)
Moderátorka: Irena Krcháková Redaktorka, Česká televize (Česká republika)
13:50-14:00 Coffee Break
14:00 - 15:20 Bezpečnostní panel: EU – US bezpečnostní vztahy: důsledek ruské agrese
Charles A. Kupchan Vedoucí pracovník, Rada pro zahraniční vztahy (USA)
Laurynas Kasčiunas Vedoucí delegace, Parlamentní shromáždění OBSE (Litva)
Jaroslav Bžoch Místopředseda, Parlamentní Zahraniční výbor a Výbor pro evropské záležitosti (Česká republika)
Grigore-Kalev Stoicescu Diplomat a člen parlamentu, Výbor pro národní obranu (Estonsko)
Moderátorka: Dorka Takácsy Výzkumná pracovnice, Centrum pro euroatlantickou integraci a demokracii (Maďarsko)
15:20 - 15:30 Závěrečné slovo
15:30 - 16:00 Networking se sklenicí vína
Konferencí bude provázet moderátorka Irena Krcháková.