Politický panel / Estonsko

Liisa-Ly Pakosta je významná estonská politička, která v současné době působí jako předsedkyně výboru pro záležitosti Evropské unie v 15. parlamentu (Riigikogu). V rámci své politické kariéry působila jako členka 11. a 12. Riigikogu, místopředsedkyně protikorupčního výboru a několik funkčních období v městské radě Tallinnu. Zastávala také klíčové pozice na ministerstvu vnitra, včetně vedoucí oddělení plánování, a působila jako zmocněnkyně pro rovnost žen a mužů a rovné zacházení. V roce 2022 byla jmenována generální ředitelkou Národní rady pro kulturní dědictví, což je dalším důkazem jejího odhodlání sloužit veřejnosti a zachovávat kulturní dědictví Estonska.