2016: Příklady dobré praxe

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Českou spořitelnou, Friedrich Naumann Foundation a partnery uspořádal 29. února 2016 první ročník mezinárodní konference Digitální Česko.

Konference otevřela dialog mezi českou státní správou a soukromým sektorem nad klíčovými body digitální ekonomiky. Právě přístup veřejných institucí k této oblasti je u nás často kritizován a byl označen i ze strany EU za slabé místo ČR.

Cílem konference proto bylo identifikovat hlavní sporné body a možnosti řešení v konkrétních oblastech:

  • kterým by se měly veřejné instituce věnovat ke zlepšení vlastní činnosti a efektivity ve prospěch občanů
  • kde je zásah veřejné moci nutný k dalšímu rozvoji digitální ekonomiky
  • kde jí veřejná moc naopak vytváří zbytečné překážky

Hlavními řečníky konference byli Anna Piperal (E-governemnt, Estonsko), Pavel Kysilka (bývalý výkonný guvernér ČNB a bývalý generální ředitel ČS, Česká republika), Dita Charanzová (europoslankyně, Česká republika) a Jaromír Novák (předseda Českého telekomunikačního úřadu, Česká republika).

Konference proběhla v rámci panelů:

  1. Keynote speakers
  2. Inovace
  3. Digitální bankovnictví a finanční technologie
  4. Vzdělání 4.0
  5. Kybernetická bezpečnost
  6. Smart Cities

Ke stažení: Brožura s programem (pdf)