PANEL A – Ekonomická dimenze

V současnosti existuje mnoho horkých otázek, které se týkají budoucnosti mezinárodního obchodu a Evropské unie. Svět se mění a není již rozdělen mezi vojenské velmoci, ale hlavní roli hrají právě ty ekonomické a to především Evropa, USA a Čína. Právě USA je pro Evropskou unii velmi důležitý partner, co se týče exportu zboží, jenž dělá EU ekonomicky profitabilní. Vztahy mezi USA a Evropou jsou stabilní, co však ovlivňuje situaci je právě politická situace, která může mít hluboký dopad na obchod mezi oběma stranami. 

Britský předseda vlády Boris Johnson přivedl Británii k rozhodujícímu vítězství konzervativců a odešel z EU po letech politického chaosu. Během přechodného období do konce roku 2019 mělo Spojené království uzavřít nová obchodní ujednání se zbytkem EU, a tedy s každým ze zbývajících 27 členských států.

EU-27 může jednat s Británií v souladu s jednoduchými pravidly WTO počínaje rokem 2021. Může uzavírat omezené dohody, které by vylučovali tarify za zboží, a stále taky existuje omezená šance na komplexní dohodu o zóně volného obchodu. Existuje šance, že Spojené království uzavře obchodní dohodu nejprve s USA? Je možné, aby Spojené království sjednalo dvě dohody o volném obchodu současně?

Protichůdné ambice USA a Číny zrodily obchodní válku, která nyní ohrožuje globalizaci. Problematickým je také americký dvojí přístup k Číně. Na jedné straně existuje strategická geopolitická a technologická konfrontace s Čínou, která bude pokračovat bez ohledu na příměří v obchodní válce. Na druhé straně je nová americko-čínská prozatímní obchodní dohoda a příměří v obchodních sporech. Jaká by měla být pozice Evropy? Měla by Evropa zvolit proaktivnější přístup?

PANEL B – Politická dimenze

USA čekají v roce 2020 prezidentské volby. Američtí prezidenti jsou většinou zvolení podruhé a pokud nejsou, důvodem je právě recese nebo ekonomické problémy jako ropná krize či inflace. Evropa a USA je dnes rozdělená v tom jak prosazovat stabilitu na Blízkém východě, či jaký postoj zaujat vůči Íránu. Oba partneři mají i rozdílné názory na reakci na globální výzvy, jakými jsou například klimatické změny. Jednou z nejdůležitějších výzev, kterým čelí EU je otázka nového přístupu k antimonopolní politice a definice relevantního trhu. Je tu spoustu otázek, jak nahlížet na tenhle trh v globalizovaném a digitalizovaném světě.

PANEL C – Bezpečnostní dimenze

Hrozby a výzvy, kterým nyní Evropa a USA čelí, jsou společné a existuje tak neměnná potřeba pro spolupráci a koordinaci vzájemného úsilí pro ochranu svobody a demokracie. K tomu je zapotřebí formovat politický a bezpečnostně-strategický globální dialog tak, aby přispíval k většímu porozumění mezi oběma stranami Atlantiku. Na druhé straně se do popředí dostává volání po potřebě vytvoření evropské armády, která by snížila bezpečnostní závislost na USA. S tím však souvisí i ochota investic ze strany členských státu  do obrany. Nejde však jenom o to investovat více, ale i účinně. V souvislosti s novými hrozbami jako je kybernetická bezpečnost však odkazuje na změnu strategií a nutnost většího sjednocení. 

Jaký bude mít dopad brexit na NATO? Jak by se měla Evropa zapojit víc do budování transatlantického spojenectví?