O POŘADATELI

Institut pro politiku a společnost je think-tank, který svou činnost zahájil v říjnu 2014. Jeho posláním je kultivace českého politického a veřejného prostoru prostřednictvím hloubkové otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, která pojmenovává problémy a nabízí recepty pro jejich řešení formou mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických a společenských analýz dostupných celé české společnosti. Věříme, že otevřená diskuse je nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení politických a společenských problémů. Hlavními tématy, kterými se zabývá, jsou zahraniční a bezpečnostní politika, obrana, evropské záležitosti, ale i vzdělávání, školství, digitalizace, energetika, urbanismus, život ve městě i ve veřejném prostoru, otázky hodnot v politice i lidských práv u nás a ve světě.

Friedrich Naumann je liberální nadace s šedesátiletou tradicí. Podporuje hodnoty liberální demokracie, svobody médií a lidských práv ve více než šedesáti zemích po celém světě. Skrze vlastní projekty i projekty partnerů chce Friedrich Naumann přispět k formování svobodnější budoucnosti. Nadace pomáhá rozvíjet demokracii, podporou liberálních stran, neziskových organizací i talentovaných jednotlivců. Je založena na myšlence svobody jdoucí ruku v ruce se zodpovědností.
https://www.freiheit.org/

Mezinárodní visegrádský fond je mezinárodní dárcovskou organizací založenou v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny – Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, které podporují spolupráci ve Visegrádském regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, zejména v regionech západního Balkánu a také východního partnerství. Fond rozděluje 8 milionů eur prostřednictvím grantů, stipendií a pobytů umělců, na které každoročně poskytují rovné příspěvky všechny země V4. Ostatní dárcovské země (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko, Spojené státy) poskytly další 6 milionů eur prostřednictvím různých grantových programů, které fond provozuje od roku 2012.
www.visegradfund.org

Institut Republikon je liberální think-tanková organizace se sídlem v Budapešti. Institut je nezávislý na jakékoli politické straně, ale zavazuje se k demokratickým hodnotám, toleranci a budování otevřenější společnosti. Posláním Republikonu je formulovat nové myšlenky, nalézt způsoby, jak zvýšit popularitu hodnot liberální demokracie, lidských práv a tolerance a přispět k budoucí koalici mezi stranami, občanskými organizacemi a nevládními organizacemi kritizujícími autoritativní tendence viditelné v Maďarsku. Republikon navíc působí jako hlídací pes maďarské politiky. Cílem institutu je ovlivňovat veřejnou diskusi tím, že osvětluje fungování vlády a různých politických stran. Republikon se pravidelně podílí na výzkumu politických strategií a zaměřuje se na vytváření projektů, které přispívají k otevřenější, demokratické a svobodné společnosti. Institut Republikon je členem několika evropských organizací, které se zabývají otázkami v oblasti veřejné politiky. Rovněž se účastnil několika projektů na úrovni EU v různých oblastech, jako jsou menšiny, migrace, či ochrana lidských práv.

Project: polska je společnou iniciativou dvou různých skupin lidí. První skupinu tvoří lidé působící v oblasti a médií a podnikání a dospívali po pádu komunismu a druhá skupina je tvořená z mladých lidí z liberálních mládežnických a studentských asociací.
Myslíme si, že veřejný život v Polsku potřebuje víc „projektů“ a konstruktivních způsobů myšlení. Proč právě projekty? Každý projekt má přesně stanovené cíle, náklady a zisky. Každý projekt má časový plán, a proto je možné hodnotit jeho úspěch. Projekt může být úspěšný pouze tehdy, když je vytvořen a implementován kompetentními osobami.
Chceme fungovat jako platforma pro to, abychom mladým lidem umožnili se v nestranickém prostředí profesionalizovat a připravit na účast ve veřejném životě. Chceme také dát šanci mladým odborníkům a podnikatelům, kteří vstoupili na trh v roce 1989, zapojit se do veřejných záležitostí a občanské společnosti a předat své schopnosti a znalosti další generaci. Podporujeme a prosazujeme změny v Polsku založením specifických nezávislých think tanků. Hlavním cílem naší nadace je iniciovat změny v Polsku s pomocí odborníků, think tanků a projektů, které jsou propagovány občanskými akcemi našich partnerů.
Naší hlavní cílovou skupinou jsou mladí lidé. Spolupracujeme s nimi prostřednictvím: výzkumů, publikací a konferencí.
http://projektpolska.pl/